Lucy Smith

Professor i rettsvitenskap og rektor fra 1993 til 1998.

© H. Gullvåg 2010

Håkon Gullvåg (1959) betegnes som en fornyer av portrettkunsten. Han har modig gått inn i en gammel maleritradisjon med fri pensel og nytt blikk på en etablert genre. Dette har resultert i karakteristiske persontolkninger. En lang rekke portretter er det blitt – Arve Solstad, Rut Tellefsen, Leif Ove Andsnes og ikke minst kongeparet er blant dem som inngår i Gullvågs portrettprosjekt.

I denne store 'familien' finner vi universitetets portrett av Lucy Smith. Maleriet er resultat av en tilnærming til modellen gjennom en lang rekke skisser. Disse utgjør en egen billedserie. Observasjon og opplevelse av en person over tid er nødvendig for å få et godt portrett. Som hjelpemiddel i denne prosessen benytter Gullvåg fotografier. I følge Gunnar Sørensen i hans bok om kunstneren, tok Gullvåg omtrent 70 fotografier av Lucy Smith i arbeidet med å fange ansiktet.

Som en vind av kraft kommer hun mot oss. Alle detaljer er renset bort. Kroppen antydes ved noen enkle uttrykksfulle penselstrøk. Rommet bak henne får atmosfære gjennom en gradvis overgang fra mørkt til lyst. Skikkelsen står isolert mot dette uendelige rommet; liten og vever, men sterk og synlig. Det karakteristiske ansiktet er kraftig belyst og vendt rett mot betrakteren. Lucy Smith er første kvinne i Norge med doktorgrad i jus, første kvinnelige professor i samme fag og første kvinne som ble valgt til rektor ved UiO. Portrettet er malt i 1999 og tilhører vår egen tid i virkemidler og persontolkning.

Av Ulla Uberg
Publisert 4. mai 2010 09:47 - Sist endret 19. mai 2011 12:36