Sem Sæland

Professor i fysikk og rektor fra 1928 til 1936.

 © K. Sinding-Larsen / BONO 2010

Portrettet av Sem Sæland (1874-1940) er malt i 1934 av Kristofer Sinding-Larsen (1873-1948). Det  er et virkelig representasjonsportrett der rektorverdigheten er hovedmotiv. Den sorte rektorkappen med hermelinsbesetning utgjør nesten halve billedflaten og i maleriets sentrum er rektorkjedet. Dette ble gitt til universitetet av Kong Haakon i 1907. Kjedet er malt med tynn pensel og de enkelte delene gjengitt med stor grad av tydelighet. Det består av 12 ledd og en medaljong. På denne er gudinnen Athene med den karakteristiske hjelmen i profil innskrevet i teksten Universitas Regia Fredericiana (Det Kongelige Frederiks Universitet). Ytterst er en laurbærkrans. Initialene URF gjentas i de hvite leddene, mens de andre leddene er gylne ugler, Athenes symbol som gudinne for visdom og kunnskap.

Også Sælands ansikt er presist gjengitt med direkte blikk-kontakt med betrakteren og med en verdig og klar ro. Den stramme, frontale komposisjonen understreker verdigheten. Med diplomhylsen i høyre hånd fører maleren inn en nødvendig diagonal for å skape rom til skikkelsen. Hånden og ansiktet gjør mannen levende i den sorte rektorkappen.

 

 

Av Ulla Uberg
Publisert 5. mai 2010 12:00 - Sist endret 19. mai 2011 12:38