Waldemar Christopher Brøgger

Professor i geologi og universitetets første rektor

Med Universitetsloven av 1905 ble rektorvervet innført, og i 1906 ble professor i geologi Waldemar Christopher Brøgger (1851-1940) valgt til universitetets første rektor. Han tiltrådte året etter. Portrettet er malt av Christian Krohg

Christian Krohg (1852-1925) ble i 1909 professor og direktør for det nye norske Kunstakademiet. Med denne posisjonen økte portrettbestillingene, særlig representasjonsportretter. Det første portrettet av professor Brøgger malte Krohg til Det Norske Vitenskaps-Akademi sommeren 1924, og deretter en replikk til universitetet samme år. En replikk er kunstnerens gjentakelse av eget bilde. I hovedtrekk er de to portrettene identiske – selv rammen er den samme.

Det er rart å forestille seg Krohg og Brøgger i samme rom. Som universitetets rektor var Brøgger sentral blant annet i oppføringen av Aulaen. I den forbindelse kom Krohg med en rekke hatske utfall i pressen. Med benevnelsen ”Tempelskjænder” beskyldte Krohg Brøgger for å ha ødelagt Domus Media. Dette hatet har tydeligvis lagt seg i 1924. Brøgger er malt nesten rett forfra med et vurderende, direkte blikk på betrakteren. Som vitenskapsmann var han svært anerkjent, også i utlandet, med mange æresbevisninger. I portrettet er det bare den lille lupen i høyre hånd som forteller om geologen. Det er personens intellektuelle kraft som formidles, ikke ytre hederstegn.

Se kunsthistoriker Ingeborg Glambeks artikkel om portrettet her

 

Av Ulla Uberg
Publisert 5. mai 2010 12:01 - Sist endret 19. mai 2011 12:37