Stinius Fredriksen

Monument over Petter Andreas Munch, 1931-33, bronse, Universitetsplassen

© S. Fredriksen / BONO 2010. Foto: Raul Da Cunha/UiO.

På ”Skiens lærde skole” delte Anton Martin Schweigaard og Peter Andreas Munch (1810 – 1863) klasserom. Siden 1933 har de sammen preget Universitetsplassen foran Domus Media.

Allerede i 1920 bestemte Det akademiske kollegiet at det skulle reises en skulptur over historikeren P.A. Munch. En arbeidskomité ble nedsatt med professor Halfdan Koht som formann. Først mange år senere var det penger nok til å realisere planene. Men først måtte Universitetsplassen endres med flytting av Schweigaardsstatuen som til da hadde stått midt på plassen. Arkitektene Bjercke og Eliassen vant konkurransen om plassens utforming, og i 1931 ble konkurransen om selve monumentet avholdt. I november samme år kunne publikum få se de 39 innkomne utkastene.

Billedhugger Stinius Fredriksen (1902 – 1977) vant konkurransen med et utkast under mottoet ”m”. Han var allerede en etablert billedhugger i full gang med arbeid knyttet til restaureringen av Nidarosdomen. Domkirkebilledhuggeren er han blitt kalt. I alt formet han 24 skulpturer til kirken. I frie skulpturer søkte Fredriksen ulike formale uttrykk, men i arbeidet ved Nidarosdomen var han vant til å modellere fram et skulpturalt uttrykk bundet til gotikkens formale krav. På Universitetsplassen måtte han innordne seg klassisismen. Monumentet skulle utformes som en pendant til Schweigaardskulpturen og det skulle være i bronse. Skulpturene klinger sammen både i utforming og størrelse og rammer inn midtbygningens søylehall. 17. mai 1933 kl. 12.10 ble monumentet ”avsløret” – Munch og Schweigaard var sammen igjen.

Av Ulla Uberg
Publisert 21. mai 2010 09:27 - Sist endret 23. jan. 2015 14:32