Knut Steen

Minnesmerke over Fredrik Paasche, 1950, grå granitt, Universitetshagen

© K. Steen / BONO 2010. Foto: Raul Da Cunha/UiO.

I Universitetshagen står monumentet over litteraturprofessor Fredrik Paasche (1886-1943). Minnesmerket ble reist av norske og svenske venner og elever i 1950 og er et tidlig verk av billedhuggeren Knut Steen (1924).

Monumentet består av 4 granittblokker i ulik størrelse og fremstår som en moderne bauta. I hovedblokken er motivet hogd ut i dypt relieff. Den sentrale skikkelsen er Fredrik Paasche. Bak ham står en ung mann med brennende fakkel og en fane i bevegelse. Fanen holdes så høyt at den ”presser” seg inn i steinblokken slik at det dannes en nisje for hovedfigurene. På hver side er det billedfortellinger som utsnitt fra en frise i lavere relieff. Fra begge ytterkanter kommer det soldater som utøver vold og makt. Til venstre drepes Hellig Olav, til høyre driver tyske soldater store og små mennesker på flukt.

Norrøn middelalder og flyktninghjelp kan sees som en essens ved Paasches virke (hans doktoravhandling het ”Kristendom og kvad, en studie i norrøn middelalder”). Dette har Steen formgitt i granitt og slik skapt et idémonument over forskeren og motstandsmannen Paasche. Francis Bull som sammen med Paasche skrev Norsk litteraturhistorie, hevder at utformingen er inspirert av Henrik Sørensen. Fredrik Paasche døde i Sverige før krigen var over. Francis Bulls ord i minnetalen over Paasche kan stå som overskrift over monumentet: ”- åndens idealer er sterkere enn volden”.

Av Ulla Uberg
Publisert 21. mai 2010 09:26 - Sist endret 23. jan. 2015 14:33