Anton Martin Schweigaard

Marmorbysten av Anton Martin Schweigaard (1808-1870), professor i  lovkyndighet, er laget i 1870-74 av Julius Middelthun (1820-1886).

Anton Martin Schweigaard var både professor og politiker med stor autoritet innen sitt fagområde. I samtiden ble han regnet som universitetets fremste professor og dikteren Welhaven kalte ham «Norges bedste søn».

Skiller seg ut

Bysten av Schweigaard skiller seg ut blant de andre aulabystene fordi den er den eneste som er naken og uten skuldre. I modelleringen av bysten tok Julius Middelthun utgangspunkt i fotografier og Schweigaards dødsmaske, men han skal ikke ha kjent Schweigaard.

Fire eksemplarer

Ifølge Middelthuns biograf Henning Gran ble det hugget fire eksemplarer av denne bysten som er et forarbeid til Middelthuns store bronseskulptur av Schweigaard på Universitetsplassen.

 

Bysten ble satt opp i Aulaen i 1913. Gave fra bankadministrator Joh. P. Olsens enke, Marie Olsen, og dennes arvinger.

Publisert 23. okt. 2018 16:18 - Sist endret 9. des. 2018 14:25