Georg Sverdrup

Marmorbysten av Georg Sverdrup (1770-1850), professor i klassiske fag, er laget i 1860-70 av Ole Henriksen Fladager (1832-1871).

Foto: UiO/Anders Lien

Georg Sverdrup var universitetets første professor i klassiske fag. I tillegg bygget han opp den store boksamlingen til universitetsbiblioteket. Han var bibliotekar i 32 år fram til han gikk av i 1845. Sverdrup spilte også en viktig rolle på Eidsvoll i 1814.

Laget i 1860-årene

Bysten er laget i 1860-årene. Fladager var en begavet kunstner som startet som treskjærer. Takket være støtte fra gode hjelpere ble han elev ved Kunstakademiet i København. I 1858 dro han til Roma, der han også døde.

Antikke forbilder

Klassiske stilidealer preger fremstillingen av Georg Sverdrup. Han er drapert etter antikke forbilder og fremstilt livlig og kraftfull. Bysten passer til Henrik Wergelands ord om Sverdrup at han hadde «..antikformed, zeuslignende Hoved…».

 

 

Bysten ble satt opp i Aulaen i 1914. Gave fra gårdbruker Thorvald Sverdrup, barnebarn av Georg Sverdrup.

Publisert 23. okt. 2018 16:18 - Sist endret 9. des. 2018 14:25