Herman Wedel Jarlsberg

Marmorbysten av Herman Wedel Jarlsberg (1779-1840), greve, statsråd og stattholder, er laget i 1857-58 av Olaf Glosimodt (1821-1901).

Foto: UiO/Anders Lien

I mai 2011 skrev historiker Lars Roar Langslet i Aftenposten: «Ingen enkeltmann var viktigere for grunnleggelsen av et norsk universitet enn grev Herman Wedel Jarlsberg».

Eneste da salen åpnet

Dette var den eneste bysten i Aulaen da salen åpnet i 1911. Bysten er laget av Olaf Glosimodt, antagelig i 1858. Den er modellert på bakgrunn av samtidige portretter av greven.

Bakgrunn som treskjærer

Glosimodt hadde bakgrunn som treskjærer slik det var vanlig for mange billedhuggere av hans generasjon. Han ble elev ved Kunstakademiet i København og skolerte seg videre ved studiereiser blant annet til Roma. Etter hvert slo han seg ned i København og gjorde portretter til levevei.

 

Bysten ble satt opp i Aulaen i 1911. Deponert av Nasjonalgalleriet (nå Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design).

 

Publisert 23. okt. 2018 16:17 - Sist endret 9. des. 2018 14:25