Waldemar Christopher Brøgger

Marmorbysten av Waldemar Christopher Brøgger (1851-1940), professor i mineralogi og geologi, er laget i 1913 av Jo Visdal (1861-1923).

Foto: UiO/Anders Lien

Med universitetsloven av 1905 ble rektorvervet innført. Waldemar Christopher Brøgger ble valgt til universitetets første rektor og tiltrådte i 1907. Han har en selvskreven plass i Aulaen.

Storstilt innsamling

På hans initiativ ble det satt i gang en storstilt innsamling av private midler for å realisere en ny festsal til universitetets hundreårsjubileum i 1911. Drivkraften i arbeidet med Aulaen var blant annet hans tro på at vitenskap og kultur har stor betydning for fremtiden til en liten nasjon som Norge.

Bærer rektorkjedet

Det er rektoren Brøgger Jo Visdal har portrettert. Brøgger bærer rektorkjedet som var en gave til universitetet fra Kong Haakon VII i 1907.

 

 

Bysten ble satt opp i Aulaen i 1913. Gave ved subskripsjon etter innbydelse av Det akademiske kollegium og Det norske vitenskapsakademiets styre.

Publisert 23. okt. 2018 16:17 - Sist endret 9. des. 2018 14:25