Leie av Universitetets aula

UiO leier ut aulaen til konserter og andre arrangementer.

Aullaen -sett bakfra- mot Solen.

Foto: Terje Heiestad/UiO

Arrangementer i aulaen skal være akustiske eller kreve svært enkel teknikk. I tillegg må de holde et høyt profesjonelt eller kunstnerisk nivå. 

Alle arrangører må overholde de gjeldende smitteverntiltakene fra myndighetene.

Priser

Vi har egne priser for interne leietakere og for Universitetets aula-samarbeidspartnere.

Eksterne

Mandag-fredag Lørdag-søndag

Arrangement

   
Fire-timers arrangement med betjening 41 000 kr 43 300 kr
Mertid, pris per påbegynt time (med publikum)   9 300 kr   9 800 kr

Prøver

   
Prøver, rigging og rydding (minimum fire timers leie) 20 400 kr  21 800 kr
Mertid, pris per påbegynt time (utover fire timer)    

Samarbeidspartnere

Mandag-fredag Lørdag-søndag

Arrangement

   
Fire-timers arrangement med betjening 16 000 kr 18 300 kr
Mertid, pris per påbegynt time (med publikum)   3 100 kr   3 500 kr

Prøver

   
Prøver, rigging og rydding (minimum fire timers leie)   7 900 kr   9 300 kr
Mertid, pris per påbegynt time (utover fire timer)   1 500 kr   1 800 kr

Interne

Mandag-fredag Lørdag-søndag

Arrangement

   
Fire-timers arrangement med betjening   9 900 kr 12 400 kr
Mertid, pris per påbegynt time (med publikum)   1 800 kr   2 300 kr

Prøver

   
Prøver, rigging og rydding (minimum fire timers leie)   5 400 kr   6 800 kr
Mertid, pris per påbegynt time (utover fire timer)      900 kr   1 100 kr

Prisene for interne gjelder bare for arrangementer i UiO-regi.

Frister for booking

  • Booking av aulaen kan tidligst skje ett og et halvt år før arrangementsdato for eksterne. For UiO-interne arrangementer og samarbeidspartnere er booking mulig to år før arrangementsdato.
  • Seneste booking er fire uker før arrangementet.

Behandling av søknad om leie

Søknader om leie blir behandlet med utgangspunkt i retningslinjene for leie av aulaen. Her framgår det blant annet at arrangementer i aulaen skal være akustiske eller kreve svært enkel teknikk, samt holde et høyt profesjonelt og/eller kunstnerisk nivå.

Søk om leie

Fyll ut søknadsskjema

 

Publisert 4. jan. 2013 13:08 - Sist endret 18. aug. 2020 10:44