Leie av Universitetets aula

UiO leier ut Aulaen til konserter og andre arrangementer.

Aullaen -sett bakfra- mot Solen.

Foto: Terje Heiestad/UiO

Arrangementer i Aulaen skal være akustiske eller kreve svært enkel teknikk. I tillegg må de holde et høyt profesjonelt eller kunstnerisk nivå. 

Priser

Vi har egne priser for interne leietakere og for Universitetets aula-samarbeidspartnere.

Eksterne

Mandag-fredag Lørdag-søndag

Arrangement

   
Fire-timers arrangement med betjening 41 000 kr 43 300 kr
Mertid, pris per påbegynt time (med publikum)   9 300 kr   9 800 kr

Prøver

   
Prøver, rigging og rydding (minimum fire timers leie) 20 400 kr  21 800 kr
Mertid, pris per påbegynt time (utover fire timer)    

Samarbeidspartnere

Mandag-fredag Lørdag-søndag

Arrangement

   
Fire-timers arrangement med betjening 16 000 kr 18 300 kr
Mertid, pris per påbegynt time (med publikum)   3 100 kr   3 500 kr

Prøver

   
Prøver, rigging og rydding (minimum fire timers leie)   7 900 kr   9 300 kr
Mertid, pris per påbegynt time (utover fire timer)   1 500 kr   1 800 kr

Interne

Mandag-fredag Lørdag-søndag

Arrangement

   
Fire-timers arrangement med betjening   9 900 kr 12 400 kr
Mertid, pris per påbegynt time (med publikum)   1 800 kr   2 300 kr

Prøver

   
Prøver, rigging og rydding (minimum fire timers leie)   5 400 kr   6 800 kr
Mertid, pris per påbegynt time (utover fire timer)      900 kr   1 100 kr

Prisene for interne gjelder bare for arrangementer i UiO-regi.

Frister for booking

  • Booking av aulaen kan tidligst skje ett og et halvt år før arrangementsdato for eksterne. For UiO-interne arrangementer og samarbeidspartnere er booking mulig to år før arrangementsdato.
  • Seneste booking er fire uker før arrangementet.

Behandling av søknad om leie

Søknader om leie blir behandlet med utgangspunkt i retningslinjene for leie av aulaen. Her framgår det blant annet at arrangementer i aulaen skal være akustiske eller kreve svært enkel teknikk, samt holde et høyt profesjonelt og/eller kunstnerisk nivå.

Søk om leie

Fyll ut søknadsskjema

 

Publisert 4. jan. 2013 13:08 - Sist endret 27. sep. 2021 10:01