English version of this page

UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)

LOS består av UiOs sentrale ledelse: Rektorat og universitetsdirektør, Enhet for lederstøtte, Enhet for internadministrasjon, Enhet for helse, miljø og sikkerhet, Enhet for bedriftshelsetjeneste og syv administrative støtteenheter.

Kontakt

Postadresse

Postboks 1072 Blindern
0316 Oslo

Besøksadresse

Problemveien 7
Lucy Smiths hus
0316 Oslo


Stedkode:

360000

Søk etter ansatte


I tillegg til navn kan du også søke på arbeidsområde eller kompetanse.