English version of this page

UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)

LOS er UiOs sentrale ledelse: Rektorat, universitetsdirektør og administrative støtteenheter.

Kontakt

Postadresse
Postboks 1072 Blindern
0316 Oslo

Besøksadresse
Problemveien 7
Lucy Smiths hus
0316 Oslo

Stedkode: 360000

Kontaktveileder

for internadministrative oppgaver i LOS:

Hvem kontakter du?

Søk etter ansatte


I tillegg til navn kan du også søke på arbeidsområde eller kompetanse.