English version of this page

Seksjon for applikasjonsforvaltning (SAF)

Seksjon for applikasjonsforvaltning har ansvar for systemer der Avdeling for administrativ støtte er operativ systemeier.

Dette gjelder systemene:

  • Oracle
  • SAP
  • Basware
  • Corporater
  • Buddy
  • Kuben for årsverk og økonomi
  • Økonomirelaterte data i Datavarehuset
  • Andre mindre systemer

Seksjonen bistår i tillegg prosesseiere innen HMS, personalstøtte og lederstøtte.

Kontakt

Postadresse Postboks 1073 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 4. etasje 0372 Oslo Stedkode: 363500