English version of this page

Seksjon for lønn (SL)

Seksjon for lønn er ansvarlig for alle utbetalinger av lønn, reise-oppgjør og refusjoner til enkeltpersoner. Oppfølging av ytelser fra NAV, sykdom, foreldre- og omsorgspermisjon er tillagt Gruppe for fravær og NAV-refusjoner. SL har også ansvar for brukeradministrasjon og hjelpetjenesten for lønns- og personalsystemet SAP.

Hvem kontakter du i Seksjon for lønn?

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Klaus Torgårdsv. 3 Sogn Arena 4.etg 0372 Oslo Stedkode: 363100