English version of this page

Hvem kontakter du i Seksjon for lønn?

 

Utbetaling og ompostering av måneds- og bilagslønn

Brukertilgang og bruk av HR-portalen

Gruppe for lønnsadministrasjon

 


Utbetaling og ompostering av reise- og utgiftsrefusjoner

Gruppe for reise og utgiftsrefusjoner


Oppfølging av trygderefusjoner:

  • Foreldrepenger
  • Sykepenger
  • Omsorgs-, pleie- og opplæringspenger

Gruppe for fravær og NAV-refusjoner

 

Avstemming og oppfølging av kontrollprogrammet for lønnsområdet

Kontroll- og avstemmingsgruppen