English version of this page

Avdeling for fagstøtte (AF)

Avdelingen har ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen forskning, utdanning og kommunikasjon.

Avdeling for fagstøtte bistår enhetene og UiO-ledelsen med administrativ drift og yter tjenester direkte til spesielt studenter og søkere.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo Stedkode: 361000