English version of this page

Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering (SFUI)

Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering bistår universitetetets fakulteter, enheter og enkeltforskere med støtte innen eksternfinansiering av forskning og innovasjon, slik som EUs rammeprogram Horizon 2020, samt større nasjonale finansieringsprogrammer, slik som SFF og SFI.

Seksjonen koordinerer i faglige og strategiske prioriteringsprosesser og ved tverrfakultære satsninger, og har bl.a. ansvar for universitetets forskningslederprogram. Vi har forvaltningsansvar for internasjonale samarbeidsprogrammer, både innenfor utdanning og forskning, slik som Erasmus+, Nordlys og NORHED, og bidrar ved Institusjonelt samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

For juridiske råd kontakt seksjonens juridiske gruppe.

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo E-post: Stedkode: 361400