English version of this page

Seksjon for studieadministrative datasystemer (SSD)

Seksjonen har operativt systemeierskap for Felles Studentsystem (FS), Tableau (studiedata), system for timeplanlegging av undervisning og eksamen (TP), digital eksamen og system for plagiatkontroll, det vil si:

  • Ansvar for bruken av studieadministrative systemer ved UiO
  • Brukerstøtte og opplæring
  • Koordinering av utviklingsønsker
  • Rådgivning og videreutvikling
  • Vedlikehold av bakgrunnsdata og sikring av datakvalitet
  • Statistikk og rapportering av data

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 2. etasje 0316 Oslo E-post: Stedkode: 361500