English version of this page

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved UiO. Avdelingen leder kommunikasjonsområdet sentralt på universitetet med ansvar for visjon, strategi og utvikling av universitetets sentrale kanaler, arenaer og samfunnskontakt.

Hovedoppgavene er bl.a.:

  • Mediehåndtering og koordinering av kommunikasjonsarbeidet
  • Utvikle relasjonen og kommunikasjonen mellom UiO og omverdenen
  • Koordinere og utvikle UiOs sentrale kommunikasjonskanaler- og oppgaver

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 5.etg 0313 Oslo