English version of this page

Seksjon for samfunnskontakt

Seksjonen skal bidra til å styrke og utvikle relasjonen og kommunikasjonen mellom UiO og omverdenen. Gjennom aktiviteter og tiltak mot ulike målgrupper bidrar seksjonen med et systematisk arbeid for å bygge, opprettholde og utvikle relasjoner til personer, virksomheter og myndigheter som har betydning for hvordan universitetet løser sine oppgaver.

Seksjonen har ansvar for:

 • Utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere strategiske arrangementer og møteplasser som for eksempel; Tøyenmiddagen, Arendalsuka, Årsfest, Cutting Edge
 • Sekretariatsledelse for Partnerforum
 • Planlegge og gjennomføre søker- og studentrettede arrangementer og tiltak
 • Planlegge og koordinere kulturarrangementer
 • Prosjektledelse for Forskningsdagene, Forskningstorget og Forsker Grand Prix
 • Utvikle og gjennomføre Råd for samarbeid med arbeidsliv
 • Utvikle og gjennomføre Karriereuka
 • Koordinere alumnusvirksomheten ved UiO
 • Bistå og legge til rette for Studentinnovasjon
 • Legge til rette for gaver og donasjoner til UiO
 • Planlegge og gjennomføre prisutdelinger, seremonier, markeringer og andre arrangementer mot ulike målgrupper
 • Kontaktpunkt mot Karrieresenteret

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 5. etasje 0313 Oslo Stedkode: 367020