English version of this page

Seksjon for samfunnskontakt

Seksjonen skal bidra til å styrke og utvikle relasjonen og kommunikasjonen mellom UiO og omverdenen. Gjennom aktiviteter og tiltak mot ulike målgrupper bidrar seksjonen med et systematisk arbeid for å bygge, opprettholde og utvikle relasjoner til personer, virksomheter og myndigheter som har betydning for hvordan universitetet løser sine oppgaver.

Seksjonen har ansvar for:

 • Strategiske arrangementer og møteplasser
 • Sekretariatsledelse for Partnerforum
 • Søker- og studentrettede arrangementer og tiltak
 • Studiestart
 • Forskningsformidling
 • Universitetsplassen podkast
 • Karriereuka og kontakt mot Karrieresenteret
 • Koordinering av Alumnus
 • Koordinering av studentinnovasjon
 • Prisutdelinger, seremonier og markeringer
 • Kontaktpunkt mot UiOs kor og orkester

 • Systemer, ramme- og utviklingsavtaler og policy innen seksjonens ansvarsområde

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 5. etasje 0313 Oslo