English version of this page

Universitetsledelsens kommunikasjonsstab

Universitetsledelsens kommunikasjonsstab yter kommunikasjonsrådgivning til UiOs ledelse, håndterer daglige mediesaker, har pressevakt for UiO og ansvar for samspill med myndigheter, næringsliv og sentrale aktører innen fagområdet.

Kontakt

Postadresse
Postboks 1072 Blindern
0316 Oslo

Besøksadresse
Problemveien 7
Lucy Smiths hus 5. et.
0313 Oslo

Stedkode:
367000