English version of this page

HR-seksjonen

HR-seksjonen utvikler og utformer UiOs interne regelverk og avtaler innen personalspørsmål og ivaretar UiOs lønns- og personalpolitikk. Vi bistår UiOs enheter med rådgivning i enkeltsaker innen personalområdet, kollektive saker, lederstøtte, bistand i varslingssaker, og liknende. HR-seksjonen utvikler og holder kurs innen våre fagområder.

I HR-seksjonen er det tre fagteam som bistår enhetene innen områdene HR støtte og rekruttering, kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og ledelse, samt policy og jus. Nedenfor gis en kort beskrivelse av fagteamene:

HR støtte og rekruttering

Bistår med rekruttering, onboarding og personaladministrasjon i LOS, sekretariat for lønnsforhandlinger, IDF og ansettelsesrådet i LOS.

Kontaktinformasjon

Kompetanse- og organisasjonsutvikling og ledelse

Utvikler for tiltak innen kompetanse for ansatte ved UiO, kursporteføljen, lederprogrammet LOP, lederrådgivning.

Kontaktinformasjon

Policy og jus

Bistår enhetene med rådgivning i enkeltsaker og kollektive saker innen personalområdet.

Kontaktinformasjon

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 4 etasje 0313 Oslo Stedkode: 365030