English version of this page

HR-Seksjonen

HR-seksjonen utvikler og utformer UiOs interne regelverk og avtaler innen personalspørsmål og ivaretar UiOs lønns- og personalpolitikk. Vi bistår UiOs enheter med rådgivning i enkeltsaker innen personalområdet, kollektive saker, lederstøtte, bistand i varslingssaker, og liknende. HR-seksjonen utvikler og holder kurs innen våre fagområder.

I HR-seksjonen er det tre fagteam som bistår enhetene innen HR støtte og rekruttering, kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og ledelse, samt policy og jus.

Kontaktveileder for fagteamene

Kontakt

Postadresse Postboks 1071 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 4 etasje 0313 Oslo