English version of this page

Bygningsdrift Livsvitenskap (BDLIVSVIT)

Postadresse Postboks 1077 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 25
0851 Oslo
E-post servicetorget@eiendom.uio.no
Stedkode 325160