English version of this page

Brukerservice - Bygningsdrift

Brukerservice bistår alle brukere med tjenester som inngår i internhusleien. Vi løser oppdrag som faller innenfor tidsrammen på ca. fire timer.

Oppgavene vi løser er beskrevet i tjenestebeskrivelsene. Noen eksempler er:

  • Mindre reparasjoner og monteringer
  • Oppfølging av renovasjonspunkter og papp/papir
  • Sesongbaserte oppgaver
  • Servicebilen bistår alle UiOs bygninger

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Send melding eller se dine saker

 

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo E-post: