English version of this page

Seksjon for bygningsdrift

Seksjon for bygningsdrift har ansvar for tilsyn og daglig drift av universitetets bygninger og tekniske anlegg. Seksjonen utfører også brukertjenester som inngår i internhusleien.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Send melding eller se dine saker

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo