English version of this page

Seksjon for bygningsdrift

Seksjon for bygningsdrift har ansvar for daglig drift av og tilsyn med bygninger og tekniske anlegg. Driftsarbeidet organiseres i fire geografiske områder.

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo Stedkode: 325100