English version of this page

Bygningsdrift Sentrum

Bygninger driftsområdet har ansvar for:

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Send melding eller se dine saker

Kontakt

Postadresse Karl Johans gate 47, 0162 Oslo Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo

Enhetskoder

Koststed 32100515 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 325130 Vortex, FS m.m.