English version of this page

Seksjon for bygningsteknikk

Seksjon for bygningsteknikk er Eiendomsavdelingens faglige kompetansesenter innenfor de tekniske byggfagene. Seksjonen har ansvar for ytelsesbeskrivelser og prosjektanvisninger, og faglig ansvar for rammeavtaler innenfor relevante områder, tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner for UiOs bygninger tekniske anlegg.

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo