English version of this page

Gruppe for arrangementsstøtte

Gruppe for arrangementsstøtte håndterer de administrative og praktiske oppgavene knyttet til bruk av Universitetets Aula, Gamle festsal, Professorboligen og Universitetsplassen. Gruppen skal bistå med praktisk drift av lokalene ved planlegging og gjennomføring av arrangementer.

Kontakt

Postadresse Karl Johans gate 47, 0162 Oslo Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo

Enhetskoder

Koststed 32101025 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 325250 Vortex, FS m.m.