English version of this page

Budsentralen

Budsentralen er ansvarlig for budtjenester, postombæring, parkeringsadministrasjon og flytting ved UiO.

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 0316 Oslo

Enhetskoder

Koststed 32101020 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 325240 Vortex, FS m.m.