English version of this page

Seksjon for fellestjenester

Seksjon for fellestjenester yter service til universitetets studenter og tilsatte.

  • Vakt- og alarmsentralen leverer vakttjenester
  • Budsentralen leverer posttjenester 
  • Grafisk senter leverer design- og trykkeritjenester
  • Servicetorget Eiendom håndterer henvendelser fra brukerne (studenter og ansatte) til Eiendomsavdelingen

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo

Enhetskoder

Koststed 32101000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 325200 Vortex, FS m.m.