English version of this page

Seksjon for fellestjenester

Seksjon for fellestjenester yter service til universitetets studenter og tilsatte.

  • Vakt- og alarmsentralen leverer vakttjenester
  • Budsentralen leverer posttjenester 
  • Reprosentralen leverer trykkeritjenester
  • Servicetorget Eiendom håndterer henvendelser fra brukerne (studenter og ansatte) til Eiendomsavdelingen

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo