English version of this page

Underavdeling for drift og vedlikehold

Drifts- og vedlikeholdsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av universitetets bygninger og servicetjenester til studenter og ansatte.

  • Daglige bygningsdriftsoppgaver
  • Renhold og park
  • Generelle og tekniske vedlikeholdstiltak og mindre ombyggingsprosjekter 
  • Brukertjenester som post, transport, park, trykkeri og vakthold

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo

Enhetskoder

Koststed 32100000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 325000 Vortex, FS m.m.