English version of this page

Parkseksjonen

Parkseksjonen arbeider for å sikre trygg ferdsel i universitetets utomhusanlegg, og sørger for trivelige og brukervennlige parkområder til rekreasjon og glede for studenter, ansatte og besøkende.

  • Skjøtsel av grøntanlegget med grasklipping, trepleie og gartnerarbeid
  • Vedlikehold av brosteinsbelegg, trapper, veier og parkeringsareal
  • Brøyting, strøing, feiing, renovasjon og søppelplukking

Kontakt

Postadresse Postboks 1164 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Blindernveien 43 0317 Oslo