English

Renholdsgruppe 2 (RENHOLD2)

Postadresse Postboks 1077 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Problemveien 7
Lucy Smiths hus
0316 Oslo
Stedkode 325420

Ansatte

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Engen, Grete Avdelingsleder +47 95041489 +47 95041489 (mob) grete.engen@admin.uio.no Ledelse, Renhold