English version of this page

Eiendomsavdelingen (EA)

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealer.

I tillegg utfører Eiendomsavdelingen en rekke tjenester overfor universitetets studenter, tilsatte og besøkende. Les mer på Eiendomstjenester.

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0313 Oslo Telefon: +47 22844111 E-post: