English version of this page

Underavdeling for plan og prosjekt

Plan- og utredningsavdelingen arbeider med fysisk arealplanlegging, utredninger av større bygge- og investeringsprosjekter og overordnede planer som verneplan, masterplan og reguleringsplaner.

  • Utarbeiding av rom- og funksjonsprogram
  • Programmering, leiestrategi og behovsvurderinger
  • Oppfølging av byggeprosjekter i utredningsfasen

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo