English version of this page

Underavdeling for prosjekt

Prosjektavdelingen arbeider med gjennomføring av universitetets bygge- og investeringsprosjekter, ved prosjektledelse for byggeprosjekter i egen regi og brukerkoordinering/prosjektledelse på vegne av UiO i byggeprosjekter gjennomført av Statsbygg.

  • Rehabiliteringsprosjekter
  • Restaurering av antikvariske bygninger
  • Nybygg i egen regi
  • Utomhusprosjekter
  • Leieprosjekter med tilpasning for leietaker

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse Problemveien 7 0316 OSLO Stedkode: 328000