English version of this page

Underavdeling for forvaltning og stab

Staben gir støtte til Eiendomsavdelingens direktør og underavdelinger med overordnet ansvar for områdene økonomi, personal og HMS, innkjøp, IT og kommunikasjon. Stab er ansvarlig for etablere arbeidsprosesser og rutiner innen sine ansvarsområder.

Forvaltningsseksjonen forvalter universitetets leieportefølje og kjøp og salg av eiendom, samt areal- og eiendomsdata med tilhørende databaser og arkiver.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0313 Oslo Telefon: +47-22856368 E-post: