English version of this page

Forvaltningsseksjonen

Seksjonen skal sikre at leier får egnede arealer til sitt behov,  EAs og UiOs inntekter fra eiendom og at UiOs arealer brukes på en mest mulig arealeffektiv måte.

  • EAs hovedkontakt i dialogen med leierne
  • Internhusleie
  • Rådgiver for arealeffektivisering overfor interne leiere
  • Sørge for at innleie og utleie foretas til UiOs beste
  • Sikre at UiO er en profesjonell eiendomsforvalter

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo

Enhetskoder

Koststed 32050500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 321020 Vortex, FS m.m.