English version of this page

HR og system

  • Kompetanse-, leder- og organisasjonsutvikling
  • Videreutvikling og oppfølging av avdelingens HMS-system
  • Rådgivning av ledere i HR-saker og bidra til god personaladministrativ saksbehandling
  • Å bistå ledere i rekrutteringsprosesser, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering og lønnsforhandlinger

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo Stedkode: 321003