English version of this page

Innkjøp

Innkjøpsgruppens oppgaver omfatter:

  • Inngåelse og forvaltning av rammeavtaler
  • Gjennomføring av enkeltanskaffelser
  • Entrepriser
  • Kjøp over kr 100 000 eks MVA
  • Minikonkurranser på rammeavtaler
  • Forvaltning av kontraktsmaler
  • Utvikling av anskaffelsesfunksjonen
  • Internkontroll på innkjøpsområdet
  • Generell anskaffelsesfaglig rådgivning
  • Opplæring og veiledning innenfor innkjøpsområdet

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo Stedkode: 321001