English version of this page

Økonomi

Økonomigruppens oppgaver omfatter:

  • Planarbeid, budsjett og økonomistyring
  • Controlleroppgaver med spesielt fokus på prosjekter
  • Økonomiske prognoser og rapporter
  • Planlegging og utvikling av økonomiarbeidet og rutiner
  • Opplæring og veiledning innenfor økonomiområdet

Kontakt

Postadresse Postboks 1077 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo

Enhetskoder

Koststed 32050015 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 321004 Vortex, FS m.m.