English version of this page

Enhet for bedriftshelsetjeneste

Aktuell organisering av BHTs tjenester

 • BHT har fortsatt hjemmekontor og tilbyr konsultasjoner digitalt.

 • Vi vil imidlertid i tråd med at UiO etter hvert går tilbake til ordinær drift, gjenoppta noen tjenester i kontorene på Blindern. Dette vil i første rekke være oppgaver innen yrkeshygiene, vaksinasjoner og målrettede helseundersøkelser. Etter hvert vil det også gjelde andre konsultasjoner og møter, avhengig av tema, problemstillinger og hva som er mest praktisk.

 • Alle henvendelser til BHT behandles konfidensielt og i henhold til personvernbestemmelsene. Dette ivaretas selv om konsultasjoner foregår digitalt.

 • Forøvrig viser vi til oppdatert informasjon og anbefalinger fra helsemyndighetene til enhver tid.

Våre regulære oppgaver og tjenester

 • Enheten er UiOs egen bedriftshelsetjeneste. BHT bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape gode arbeidsmiljø.
 • Enheten består av fagpersoner innen arbeidshelse, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomi og yrkeshygiene og har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.
 • Henvendelser vil normalt bli besvart innen 5 virkedager.
 • Les mer om våre tjenester

 

  Kontakt

  Postadresse Postboks 1043 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 9 Kristian Ottosens hus u.etg. 0316 Oslo E-post: Stedkode: 360500