English version of this page

Enhet for bedriftshelsetjeneste

Vår bistand i den aktuelle koronavirus-situasjonen

 • Alle ansatte ved UiO har for tiden hjemmekontor med bakgrunn i helsemyndighetens vurderinger knyttet til pandemien med COVID-19. Om du som leder eller ansatt opplever stress eller uro knyttet til denne situasjonen, eller andre forhold, kan du ta kontakt med oss på mail for en samtale. Vi i BHT har hjemmekontor slik at samtaler og konsultasjoner vil foregå via telefon eller som videomøte.
 • Bedriftsfysioterapeuten er på vanlig måte tilgjengelig for henvendelser og spørsmål også i denne perioden. Henvendelser kan sendes på e-post, eller det kan avtales et videomøte.
 • Alle henvendelser til BHT behandles konfidensielt og i henhold til personvernbestemmelsene. Dette ivaretas selv om konsultasjoner foregår digitalt.
 • Ellers kan vi kommentere eller gi innspill når det gjelder arbeidsmiljøfaktorer i risikovurderinger som enheten har gjort, eller til prosedyrer dere utarbeider.
 • Forøvrig viser vi til oppdatert informasjon og anbefalinger fra helsemyndighetene.

Våre regulære oppgaver og tjenester

 • Enheten er UiOs egen bedriftshelsetjeneste. BHT bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape gode arbeidsmiljø.
 • Enheten består av fagpersoner innen arbeidshelse, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomi og yrkeshygiene og har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.
 • Henvendelser vil normalt bli besvart innen 5 virkedager.
 • Les mer om våre tjenester

 

  Kontakt

  Postadresse Postboks 1043 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 9 Kristian Ottosens hus u.etg. 0316 Oslo E-post: Stedkode: 360500