English

Gruppe for virksomhets- og økonomistyring (GVO)

Postadresse Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Problemveien 7
Lucy Smiths hus
9. etasje
0316 Oslo
Stedkode 360210

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Paulsen, Johannes Falk Underdirektør +47 22854057 +47 90687164 (mob) j.f.paulsen@admin.uio.no Strategi, Administrative IT-systemer, Systemeierskap, Ledelse, Virksomhetsstyring, Økonomistyring, Strategi, Analyse
Thorsen, Jan Seniorrådgiver +47 41573778 (mob) jan.thorsen@admin.uio.no Prosjektledelse, Administrative IT-tjenester, Systemeierskap