English version of this page

Enhet for lederstøtte

Enhet for lederstøtte bistår UiO-ledelsen med strategisk og politisk styring av UiO. Enheten skal sikre god kommunikasjon mellom universitetsledelsen, de ulike administrative områdene og primærenhetene på universitetet, spesielt når det gjelder strategiske spørsmål.

Lederstøtte skal koordinere på tvers av administrative områder i saker av viktighet for UiO som helhet og sørge for at UiO opptrer enhetlig internt og eksternt. Enhetens arbeidsområder er forskning og utdanning, internasjonalisering, kommunikasjon, organisasjonsutvikling, systemeierskap, analyse og strategiske prosjekter.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 9. etasje 0313 OSLO E-post: Stedkode: 360200