English version of this page

Avdeling for forskningsadministrasjon

Avdeling for forskningsadministrasjon har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper.

Sentrale oppgaver for avdelingen vil blant annet være knyttet til:

  • Eksternfinansiering av forskning og innovasjon, herunder fra EUs rammeprogram Horisont 2020
  • Oppfølging av UiOs institusjonelle og internasjonale samarbeidspartnere og avtaleverk
  • Forskningsetikk
  • Forskerutdanning
  • Forskningsinfrastruktur
  • Åpen vitenskap
  • Innovasjon og entrepenørskap innen forskning og blant studenter
  • Forskningslederprogammet
  • Sekretariatsoppgaver for relevante utvalg, forum og nettverk

Kontakt

Postadresse Problemveien 7 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0316 Oslo Stedkode: 364000