English version of this page

Avdeling for forskningsadministrasjon

Avdeling for forskningsadministrasjon har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper.

Sentrale oppgaver for avdelingen er knyttet til:

  • Å bistå UiOs ledelsen strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering
  • Eksternfinansiering av forskning og innovasjon, herunder fra EUs rammeprogram Horisont 2020
  • Oppfølging av UiOs institusjonelle og internasjonale samarbeidspartnere og avtaleverk
  • Forskningsetikk
  • Forskerutdanning
  • Forskningsinfrastruktur
  • Åpen vitenskap
  • Innovasjon og entreprenørskap innen forskning og blant studenter
  • Forskningslederprogrammet
  • Sekretariatsoppgaver for relevante utvalg, forum og nettverk

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 2.etg 0313 Oslo Stedkode: 364000