English version of this page

Seksjon for forskning og innovasjon

Seksjonen har ansvar for juridiske tjenester og har forvaltningsoppgaver innenfor forskningsadministrasjon.

Seksjonen bistår med rådgivning, koordinering og støtte innen:

  • Juridisk rådgivning innen forskningsfeltet, herunder kontrakter for ekstern forskningsfinansiering
  • Forskningsetikk
  • Forskerutdanning
  • Innovasjon
  • Forvaltning, analyse og rapportering av data om forskning
  • Open access
  • Cristin, SciVal, Helseforsk
  • Kvalitetssystem for helsefaglig forskning
  • Institusjonell koordinering av sektorsamarbeid innen helseforskning
  • Koordineringsansvar og/eller sekretariatsoppgaver: Forskningsetisk utvalg, Immaterialrettsutvalget, Samarbeidsorganet (Helse-Sør-Øst, UiO og universitetssykehusene), Cristin-nettverket, Bibliometri-nettverket

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 2.etg 0313 Oslo Stedkode: 364020