English version of this page

Seksjon for forskningsforvaltning

Seksjonen har ansvar for koordinering og rådgivning innen forskningsadministrasjon og innovasjon, inkludert store satsinger, sektorsamarbeid og juridiske tjenester.

Seksjonen bistår med rådgivning, koordinering og støtte innen:

 • Juridisk rådgivning innen forskning og innovasjon
 • Forskningsetikk
 • Forskerutdanning
 • Innovasjon
 • Forskningsinfrastruktur
 • Store satsinger SFF, SFI, FME
 • Åpen forskning
 • Forvaltning, analyse og rapportering av data om forskning
 • Cristin, SciVal, Forskpro
 • Kvalitetssystem for helsefaglig forskning
 • Institusjonell koordinering av sektorsamarbeid innen helseforskning
 • Koordineringsansvar og sekretariatsoppgaver:
  • Samarbeidsorganet (Helse-Sør-Øst, UiO og universitetssykehusene) 
  • Cristin-nettverket 
  • Bibliometri-nettverket

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 2.etg 0313 Oslo