English version of this page

Seksjon for forskningsstøtte

Seksjonen har ansvar for støtte og rådgivning innen eksternfinansiering av forskning og innovasjon, internasjonalt samarbeid på forskningsfeltet samt institusjonell koordinering i faglige og strategiske prioriteringsprosesser og tverrfakultære satsninger.

Dette innebærer følgende hovedoppgaver:

  • Støtte og rådgivning innen EUs rammeprogram for forskning, større nasjonale finansieringsprogrammer (som SFF, SFI), EØS, amerikanske kilder til finansiering
  • Koordinering av internasjonale samarbeidsprogrammer og arbeid med prioriterte land
  • Koordinering av forskningsavtaler og strategiske samarbeidsavtaler
  • Institusjonell koordinering av forskningsinfrastruktur (søknader, tildelinger)
  • Karriereutvikling
  • Koordineringsansvar og/eller sekretariatsoppgaver: Forum for forskningsdekaner, FANE-nettverket (forskningsadministratorer), Nord-Sør-utvalget, Scholars at Risk komiteen

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 2.etg 0313 Oslo Stedkode: 364010