English version of this page

Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon

Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper.

Sentrale oppgaver for avdelingen er knyttet til:

  • Å bistå UiOs ledelsen strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering
  • Eksternfinansiering av forskning og innovasjon, herunder fra EUs rammeprogram Horisont 2020
  • Oppfølging av UiOs institusjonelle og internasjonale samarbeidspartnere og avtaleverk
  • Forskningsetikk
  • Forskerutdanning
  • Forskningsinfrastruktur
  • Åpen vitenskap
  • Innovasjon og entreprenørskap innen forskning og blant studenter
  • Forskningslederprogrammet
  • Sekretariatsoppgaver for relevante utvalg, forum og nettverk

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 0313 Oslo