English version of this page

Seksjon for forskning og internasjonalt samarbeid

Seksjonen har ansvar for støtte og rådgivning innen eksternfinansiering av forskning og innovasjon, internasjonalt samarbeid på forskningsfeltet samt institusjonell koordinering i faglige og strategiske prioriteringsprosesser og tverrfakultære satsninger.

Dette innebærer følgende hovedoppgaver:

  • Støtte og rådgivning innen EUs rammeprogram for forskning, større nasjonale finansieringsprogrammer (som SFF, SFI), EØS, amerikanske kilder til finansiering
  • Koordinering av internasjonale samarbeidsprogrammer og arbeid med prioriterte land
  • Koordinering av forskningsavtaler og strategiske samarbeidsavtaler
  • Institusjonell koordinering av forskningsinfrastruktur (søknader, tildelinger)
  • Karriereutvikling
  • Koordineringsansvar og/eller sekretariatsoppgaver: Forum for forskningsdekaner, FANE-nettverket (forskningsadministratorer), Nord-Sør-utvalget, Scholars at Risk komiteen

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 2.etg 0313 Oslo Stedkode: 364010