English version of this page

Seksjon for forskning og internasjonalt samarbeid

Seksjonen har ansvar for koordinering og rådgivning innen EU-relatert og internasjonal finansiering av forskning og innovasjon, internasjonalt samarbeid på forskningsfeltet, arbeid for truede forskere og akademisk frihet samt for karriere- og lederutvikling for forskere.

Dette omfatter følgende hovedoppgaver:

 • Rådgivning og støtte knyttet til EUs rammeprogram for forskning
 • Koordinering av internasjonale forskningsprogrammer og samarbeid med prioriterte land
 • Fellesgradsavtaler på PhD-nivå
 • Forskningslederprogrammene
 • Koordineringsansvar og/eller sekretariatsoppgaver for:
  • The Guild
  • FANE-nettverket (forskningsadministratorer)
  • Nord-Sør-utvalget
  • Scholars at Risk komiteen

Kontakt

Postadresse Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 7 Lucy Smiths hus 2.etg 0313 Oslo