English version of this page

Juristene i Avdeling for forsknings-og innovasjonsadministrasjon

Hvem er vi?

Hva kan vi hjelpe med?

Vi gir juridisk bistand i saker som gjelder ekstern finansiering og tilgrensende rettsområder.

Kurs

Hvem kan kontakte oss?

Forskere og administrativt ansatte som ønsker juridisk bistand i tilknytning til ekstern finansiering.

Hvordan kontakte oss?

Spørsmål om EU- og EU-relaterte prosjekter skal sendes til eu-office@admin.uio.no.

Alle andre henvendelser om juridisk bistand sendes til juridiskbistand-kontrakter@admin.uio.no.

Henvendelsene skal inneholde:

  1. Beskrivelse av hva saken gjelder
  2. Hva det ønskes bistand til
  3. Relevante dokumenter, herunder prosjektbeskrivelse, budsjett og eventuelle avtaleutkast

Saksbehandlingstid

  • Vi behandler i utgangspunktet henvendelser i den rekkefølge de kommer inn.
  • Vi har til enhver tid stor pågang av juridiske henvendelser. De som søker juridisk bistand må påregne noe behandlingstid.
  • Dersom vi ikke har kapasitet til å bistå enheten, kan vi benytte advokatfirmaet som UiO har rammeavtale med. Enheten må i så fall selv dekke utgiftene til advokatfirmaet.